Legislatíva - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Legislatíva


Zoznam predpisopv podľa aktuálnej legislatívy nájdete TU:

  • Zákon č. 311/2001 v znení neskorších predpisov (Zákonník práce)

  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.


Zverejňovaním zákonov v ich aktuálnom znení sa zaoberajú špecializované webové stránky:
http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk .

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky