Základný kurz bezpečnostných technikov - BOZiPo, s.r.o. Vám zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu ochranu, civilnú ochranu, služby v oblasti ochrany životného prostredia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základný kurz bezpečnostných technikov

STIAHNUŤ informácie o kurzoch a prihlášku v PDF formáte

MIESTO KONANIA:
ul. Kukučínova 1, Martin (prízemie - chodba B) - budova Jednotného majetkového fondu zväzu odborových organizácií v Slovenskej republike – bývala Sociálna poisťovňa


TERMÍN KONANIA:
1. Turnus: 23.09.2019 – 27.09.2019
2. Turnus: 07.10.2019 – 11.10.2019
3. Turnus: 21.10.2019 – 25.10.2019
4. Turnus: 04.11.2019 – 08.11.2019
5. Turnus: 11.11.2019 – 12.11.2019

ROZSAH KURZU: 176 hodín (22 dní)

PODMIENKY ZARADENIA DO KURZU: minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (fotokópia dokladu o ukončení najvyššieho vzdelania, minimálne maturitného vysvedčenia)

LEKTORI:
odborní pracovníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, schválení vo vzorovom projekte vzdelávacej aktivity (autorizovaní bezpečnostní technici, atď.)

PROGRAM KURZU: podľa schváleného vzorového projektu vzdelávacej aktivity a termínov konania

ORGANIZAČNÉ POKYNY: Prezentácia v uvedený prvý deň 23.09.2019 od 8:00 do 8:30h.

PRIHLÁSENIE ÚČASTI: záväznú prihlášku môžete zaslať prostredníctvom elektronického formulára (v pravo), mailom na bozipo.rolkova@gmail.com, telefonicky na čísle 043/4222666, alebo zaslať poštou najneskôr 3 dni pred konaním kurzu na adresu: BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 480,- EUR / osoba s DPH (400+80(DPH)), (účastnícky poplatok obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie) účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr 4 dni pred začiatkom kurzu, alebo v deň začiatku kurzu pri prezentácii, daňový doklad obdržíte počas kurzu, použite variabilný symbol VS: 10116 (Banka : VÚB, a.s., pobočka Martin, číslo účtu : SK7202000000002285131053)

Záväzná prihláška na vzdelávaciu aktivitu:
ZÁKLADNÝ KURZ BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV
Áno
Nie


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky